www.awiar.com
   Awiar.com   Kurdish Artists - Handicrafts - Artists - Links - Awiar - Nature  
Kurdistan Artists
Directors  
Female Singers  
Handicraft  
Musicians  
Visual Artists  
Writers  
Other  
 
Kurdish Female Singers:
  • Ayshe San, Singer
  • Fattana Walidi, Singer, Sena
  • Gullistan , Singer
  • Perí Zengene, Singer
  • Peyman Homer, Singer
  • Súsen Qesrí, Singer
  • Jemíle Jelíl, Composer
  •                                   Home | Sitemap | Awiar | Nature | Kurdish Artists | Artists | Links | Contact us | KurdOnline.com